Pravila Facebook nagradnog natječaja

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila facebook nagradnog natječaja.

Organizator

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja je Agristar d.o.o. Josipa Bana Jelačića 158, Višnjevac, OIB: 81471922102; Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe brenda Agristar d.o.o.

Trajanje i svrha

Članak 2.

Nagradni natječaj započinje objavom na Facebooku i traje do imenovanja dobitnika. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe brenda Agristar d.o.o.

Nagrada

Članak 3.

Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebooku za svaki pojedini natječaj.

Pravo sudjelovanja

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske i fanovi službene  Facebook stranice Agristar d.o.o.. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora.

Način sudjelovanja i opis natječaja

Članak 5.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi fanovi Agristar d.o.o. Facebook stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti fan Facebook stranice te odgovoriti na pitanje ili objaviti komentar u objave iste. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem. Ukoliko nije navedeno drukčije, pobjednik je određen nasumičnim odabirom.
Pobjednika natječaja bira Agristar d.o.o. Pobjednik natječaja se nagrađuje s predviđenom nagradom.

Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Članak 6.

Ime dobitnika će biti objavljeno na Facebook stranici, te će isti biti obaviješten putem poruke u inbox. Nagrada će biti poslana na adresu koju je dobitnik putem inboxa proslijedio Organizatoru, putem Intereuropa d.o.o. dostavne službe, u roku od 15 dana.  Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade

Zaštita osobnih podataka

Članak 7.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati sa načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu Facebook stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit će se putem inboxa.

Opće odredbe

Članak 8.

Facebook nije uključen u organizaciju nagradnog natječaja niti za njega odgovara.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Agristar d.o.o.